OM ANTOR

ANTOR Norge er et nettverk for utenlandske turistkontorer og andre offisielle representanter for turistnæringen i andre land, inkludert ambassader og konsulater.
Dette gjelder uansett lokalisering av kontoret, så lenge vedkommende har et ansvar for markedsføring av sitt land som reisemål i det norske marked.

ANTOR Norge ble i løpet av 2007 omorganisert fra å være en tradisjonell medlemsorganisasjon til å bli en nettverksorganisasjon for utenlandske representanter med interesse for det norske marked. Dette ble gjort for å styrke det som er de sentrale intensjonene med ANTOR Norge, nemlig å bidra til markedsføring av andre lands reiselivsprodukt overfor det norske marked. Et visst formelt medlemskap er opprettholdt, knyttet til presentasjon på en felles webside. Utover dette, er alle aktiviteter prosjektfinansiert, og alle land og aktører i nettverket kan medvirke.

Dette innebærer også at ANTOR Norge ikke er geografisk begrenset til noe bestemt område, men at land på alle kontinenter kan delta i samarbeidet.

Samarbeidet kan omfatte en rekke aktiviteter, avhengig av hva som er interessant for de medvirkende aktørene.
Disse aktivitetene vil bl.a. kunne omfatte interne tiltak knyttet til å gi aktørene bedre markedskunnskap, slik som nyhetsbrev, databaser, markedsanalyser etc.. Flere av disse tiltakene vil etter planen bli iverksatt i 2009.
Dessuten vil samarbeidet også kunne omfatte utadrettede tiltak som:

- workshops/roadshow for bransjen
- presseworkshop
- fellesaktiviteter på messer etc.
- publikumsrettede publikasjoner

eller andre aktiviteter som gavner de aktuelle landene.

ANTOR Norge bistår også som bindeledd for å skape kontakt mellom de aktuelle landenes representanter og aktører innen reiselivsnæringen og media i Norge.


P.O. Box 882 | N-0104 OSLO | Norway | Tlf:+47 911 98 290 | E-post:info@antor.no

British Virgin Islands >
Bosnia Hercegovina >
Dominikanske Republikk >
Egypt >
El Salvador >
Estland >
Filippinene >
Frankrike >
Flanders >
Hellas >
India >
Indonesia >
Irland >
Island >

Israel >

Italia >
Japan >
Kroatia >
Kypros >
Latvia >
Litauen >
Malaysia >
Malta >

Polen >
Portugal >
Ras Al Khaimah - UAE >
Romania >
Saudi Arabia >
Serbia >
Seychellene >
Spania >
St. Martin >

Sri Lanka >

Storbritannia >
Sveits >

Sør Afrika >
Thailand >
Tsjekkia >
Tunisia >
Tyskland >
Ungarn >
Østerrike >